Team 8

חברת טים 8 עברה למשרדיה החדשים בתל אביב, בעזרת פאטרנים גיאומטריים יצרנו קירות שהוסיפו משטחי צבע ועניין המשתלבים היטב עם הארכיטקטורה המשרדית בעלת המראה התעשייתי

כחלק מהפרוייקט טיפלנו גם בשילוט וההכוונה במשרדים כולל קיר הלוגו המואר המושך את תשומת הלב בכניסה.

תוכן ההמלצה (צד ימין)

מחבר ההמלצה (צד ימין)

תפקיד מחבר ההמלצה (צד ימין)

כותרת 1 (צד שמאל)

תוכן 1 (צד שמאל)

כותרת 2 (צד שמאל)
תוכן 2 (צד שמאל)
בואו נדבר
03.547.0352
לחצו כאן
טפט צבעוני מודפס בחברת טים 8
טפט צבעוני מודפס בחברת טים 8
קיר טפט מודפס בחרת טים 8
לוח גיר בקפיטריה חברת טים 8
לוח גיר בקפיטריה חברת טים 8
לוח מחיק בחברת טים 8
הדפס גיאומטרי במשרדי טים 8