BE ALL - luka Skip to Content
Shoval Landing Image 25

BE ALL

בי אול, רשת חדשה של מתחמי עבודה משותפים, בחלל כזה המטרה המרכזית היא ליצור חיבור בין אנשים, עסקים, רעיונות והזדמנויות. מטרת העיצוב הגרפי לתמוך במטרות המותג וליצור את החיבור בין המותג, החלל ותמהיל האנשים המשתנה ועל ידי כך ליצור סביבת עבודה שמעודדת יצירתיות, עבודת קהילה וחיבור בין אנשים.

על מנת לבטא רעיונות אלו כל חדר ישיבות קיבל קישור לדמות מובילה, מוכרת ואהובה בתחומים שונים. כל חדר נקרא על שם אישיות והעיצוב הגרפי המרומז מייצר את הקישור הויזואלי. פיתחנו שפה ויזואלית ייחודית המשתמשת בסוריאליזם ואיור, המטרה הייתה לייצר מחשבה, שהעיצוב לא יהיה ברור וסוגר אלא שיצור חללים המאתגרים ומפעילים את הדמיון.

 

צילום: עוזי פורת

 

Shoval Medium Image 21
Shoval Signage & Wayfinding 15
Shoval Wall Design 7
Shoval Wall Design 5
Shoval Wayfinding Graphics 11
Shoval Meeting Room Graphics 14
Shoval Space Design 17
Shoval Meeting Room Graphics 16
Shoval Working Space Design 1
Shoval Wall Design 13
Shoval Landing Image 22
Shoval Wall Design 12
Shoval Wall Design 3
Shoval Space Design 4
Shoval Meeting Room Graphics 10
Shoval Working Space Design 18
Shoval Working Space Design 19
Back top top